SSK Håndbold

Sønderris Sportsklub tilbyder håndbold for børn og unge lige fra de yngste på Trille og Trolle til seniorhåndbold på damesiden.

Vi træner som udgangspunkt 2 gange om ugen i Sønderrishallen. Enkelte hold har træning i en af de øvrige haller i lokalområdet. Vores primære sæson er fra medio august til primo april, hvorefter der tilbydes sommerhåndbold på de fleste årgange.

Facebook
De fleste hold har en lukket Facebookgruppe, hvor alle informationer bliver givet. Derudover har vi en fælles Facebookside for SSK Håndbold se mere her