Typiske overbelastningsskader

Advarselstegn:

 

(Øget) ømhed

  • ˜ved igangsætning af bevægelse
  • ˜ved træningsstart og om morgenen
  • ˜efter træning

Træningsreduktion i forhold til skadesgrad

Neergaard & Andersen, Sportsskader, 2008