Gå til hoved-indhold

Spændende nyt for pigefodbolden i SSK

| Fodbold

SSK Fodbold har gennem de senere år, med stor succes, haft fokus på at udvikle pigefodbolden i Sønderris, hvilket har betydet, at SSK nu er blandt de største pigefodboldklubber i kommunen, målt på antal spillere, og vi føler dermed at klubben er klar til næste step.

Samarbejdsaftale - SGI/SSK

På samme dag hvor DBU pigeraketten har været på banerne i Sønderris, for at tilbyde en åben træning for alle interesserede piger i byen, kan vi derfor melde ud, at SSK har indgået aftale med SGI om at udvide det klubsamarbejde, som vi har haft gennem flere år på drengesiden, således at det fremover også kommer til at omfatte pigerne.

Rent praktisk betyder det at de to klubbers hold, bliver lagt sammen fra den sæson hvor holdene bliver til U13

Formålet med samarbejdet, er fortsat at kunne blive ved med at tilbyde et godt kamp- og træningsmiljø - et miljø med plads til alle, uanset ambitionsniveau, og hvor alle har mulighed for at udvikle sig som fodboldspiller, samtidig med at der er stor fokus på venskaber og sociale relationer.

Samarbejdet træder i kraft fra allerede til sommer, og årgang 2011
bliver således den første årgang til at indgå i dette samarbejde.

I forbindelse med samarbejdet er der nedsat et pigeudvalg i SGI, som vil være med til at sikre den fortsatte fokus på udvikling af pigefodbolden. I udvalget er blandt andet Teiken Vendelbo, som har været træner i SSK gennem mange år, og arrangør af det netop afholdte arrangement med DBU pigeraketten. Vi er sikre på, at han, sammen med de øvrige i udvalget, kommer til at sikre at det nye samarbejde bliver den samme store succes som vi har oplevet på drengesiden.

Get movin'

DBU har i samarbejde med Nordeafonden opstartet projektet Get movin', som skal arbejde for at skabe bedre rammevilkår for piger og kvinder i de danske
fodboldklubber.

Med baggrund i den fantasiske udvikling SSK Fodbold har gennemgået inden for pigefodbold de seneste år, har vi fundet det helt naturligt at SSK Fodbold bakker op om dette projekt, og vi har derfor i samarbejde med SGI afleveret en ansøgning til DBU om et såkaldt klyngesamarbejde de to klubber imellem.

DBU er vendt positivt tilbage på denne ansøgning, og det indledende projektarbejde kan dermed begynde i løbet af foråret.

Læs mere om projektet ved DBU her https://www.dbu.dk/nyheder/2023/januar/fodbold-er-ogsaa-for-piger/

Pigeraketten SSK 2023