Børneattest

Lovgivningen kræver at foreninger indhenter børneattester ved nyansættelser af instruktører og andre med lederansvar overfor børn og unge under 15 år.

Loven omfatter personer, der via deres arbejdsopgaver har direkte kontakt med børn under 15 år, eller færdes fast blandt børn under 15 år og derved har mulighed for at 

opnå direkte kontakt med disse.

Loven omfatter alle frivillige fra 15 år og derover. Vi har i SSK valgt at indhente børneattester af ALLE frivillige i klubben.

Børneattesten skal indhentes ved indtrædelse i klubben.

Bestyrelsen i SSK har besluttet at børneattesterne skal fornyes hvert år.

Børneattesten indhentes digitalt, der sendes en mail til den frivillige om, at anmodning om samtykke fra rigspolitiet sendes til deres elektroniske postkasse.

OBS der skal gives samtykke inden 14 dage ellers bliver bestillingen afvist af rigspolitiet.

Hvilket kræver at den frivillige har en digital postkasse, samt at de har accepteret at modtage digital post fra det offentlige.

Hvis ikke vedkommende har en digital postkassse kan denne oprettes via Borger.dk, hvilket kræver et NemId, som kan bestilles på følgende link: https://www.nemid.nu/dk-da/ 

 

Hvis dette ikke bliver godkendt, kan man ikke blive frivillig i SSK.