Om SSK

Sønderris Sportsklub er en breddeidrætsklub beliggende i Esbjerg-forstaden Sønderris.

Klubben har mere end 1.600 medlemmer, som er bredt repræsenteret indenfor alle sportsgrene.

Sammen med Sønderris, er SSK vokset betydeligt siden den spæde start i 1987, hvor håndbold og fodbold afdelingen blev stiftet. Igennem tiden er der kommet mange forskellige idrætsgrene til, og i dag har klubben en bred sammensætning af idrætter, som inkluderer:

SSK tilbyder motionsbadminton, dvs. vi lejer baner ud til medlemmer. Der foregår ingen træning.
SSK byder også på livsstilsændrings forløb. Træningen kan ikke stå alene, kosten er også en vigtig faktor i forbindelse med sundhed.

SSK er altid åben for nye initiativer.
SSK er drevet af mere end 180 frivillige, hvilket tegner SSK som en stor og stærk forening forankret i fællesskabet, i og omkring Sønderris.

 

Bestyrelsens fokuspunkter i 2022

Bestyrelsen vil have særlig fokus på følgende områder i 2022

 • Forbedret kommunikation
  Der skal kikkes på vores markedsføring på FB, grupper og sider
  Vi skal blive gode til at fortælle den gode historie
 • Facilitets forbedringer
  Masterplan for Sønderris, er endnu ikke godkendt hos Esbjerg Kommune - generelt følger der ingen penge med. Kommunen har valgt at lave en sektorplan for idræt i den nordlige ende.
  SSK skal finde ud af en prioriteringsplan
  Der skal kikkes på fondsansøgninger
 • Frivilligheds pleje
  Hvordan fastholder vi de frivillige
  Kan vi skaffe flere unge 
  Kan vi forbedre kulturen
  Flere skal igangsættes med små frivillige opgaver. Den enkelte træner/leder skal skubbe medlemmer og spørge, om de vil hjælpe med en lille opgave. Måske det så ender med, at de også kan lave en event og måske blive kernefrivillige og ikke kan undvære foreningslivet.
  Afdelingslederne/ledelsen skal være mere synlige overfor de frivillige i den enkelte idræt og der skal tænkes pleje ind (det gør, at vi bedre kan fastholde)
 • Fastholdelse af medlemmer
  Hvad kan vi gøre bedre?
  Medlemmerne skal synes, at det er fedt at være medlem og gerne anbefale det til andre
  Hvordan er vores kultur, fortælle, at vi ikke er en forretning men en forening, som drives af frivillige. Vi er en stor forening og nogle kender os ikke og vi gør det super godt og vi er veldrevne.