Procedure for booking af lokaler

Ansøgning til Esbjerg Kommune

I foråret (omkring feb) indsender Grethe (medlemsservice) et ønske om leje af lokaler (sønderrishallen og gymnastiksalen samt foyeren).
Det gør alle foreninger i Esbjerg kommune. Et udvalg vælger så hvem der kan få hvilke lokaler. 
Grethe indsender ønsker pr. afdeling i SSK, hvad ønskes fodbold, håndbold, dans, gymnastik. Som standard ønskes de samme tider som forrige år. Skal tiderne udvides, skal afdelingslederen give Grethe besked.

Der indsendes ikke ønsker til Esbjerg kommune vedr. Fitness og spinning samt skyboks, da lokalerne er permanent tilknyttet SSK.

Vedr. foyeren - skal foyeren "bare" anvendes til gennemgang bookes den ikke. Den bookes heller ikke hvis det bare er et mødested. Men ønskes der fællesspisning, kursus eller skal den anvendes ifm. et arrangement - skal den bookes og der betales for den.
Foreningerne får besked lige før sommerferien og den interne fordeling af hold kan starte hos afdelingsledelserne i de enkelte afdelinger.
 

Booking i sportsolution
Afdelingslederne m.fl. booker nu holdene ind i sportsolution. Fra og tiltidspunkt og periode.
Der oprettes en forhåndsbooking vedr. håndboldkampe i hallen, arrangementer (juletræsfest, fastelavnsfest, fodboldstævner m.m.). Når tiden nærmer sig, skal der ca. 14 dage før tages stilling til om tiden passer. Grethe tilpasser så Esbjerg Kommunes bookingsystem. Dette gøres af hensyn til betaling og så andre foreninger kan leje sig ind. Bemærk at det ikke er sikkert at I kan forlænge tiderne - der kan være andre foreninger der har booket sig ind.

Skyboks og cafeen bookes også i kalenderen i sportsolution - de bookes ikke ved kommunen - så her behøver I ikke at give Grete besked, hverken ved oprettelse eller sletning af booking.

Afbooking/ændring
Når der foretages ændringer i sportsolution, så giv lige Grethe besked - så hun er opmærksom på det.
Som standard går Grethe de 2 næste uger igennem og se om alt stemmer med kommunens booking.
Der kan selvfølgelig tilføjes flere bookinger i sportsolution end da vi startede i august. Tast det i sportssolution, giv Grethe besked og så vender hun tilbage om det kan lade sig gøre.

Motionsbadminton
Der søges tider, hvis banerne ikke købes - afbookes de hos Esbjerg Kommune.

Betaling
Hvert kvartal modtager vi en regning på de timer der er booket pr. afdeling.