SSK Fitness og Covid-19

Afdelingen følger klubbens generelle retningslinjer.

Hvis der opstår særlige forhold som gør sig gældende for afdelingen vil de blive offentliggjort her på siden.

Ordensreglement

Regler for medlemsskab af SSK Fitness

SSK Fitness er en del af den lokale idrætsforening Sønderris Sportsklub og
man bliver medlem af foreningen Sønderris Sportsklub ved sin indmeldelse.

 • Medlemskabet er personligt og kan ikke overdrages.
 • Medlemmet skal underrette SSK ved ændring af navn, adresse og telefonnummer.
 • Hvert medlem er selv ansvarlig for at deres helbredstilstand er sådan, at de uden risiko kan deltage i aktiviteter.
 • Det pålægges medlemmer og gæster at følge de anvisning om træningsmetoder og anvendelse af udstyr, som meddeles skriftligt eller mundtlig af fitness instruktører.
 • Såfremt et medlem misligholder denne medlemskabsaftale, har SSK Fitness ret til at ophæve medlemskabet:
  Som eksempel på misligholdelse kan nævnes

  Udlån af medlemskort eller dørbrik til andre
  Døråbning for personer der ikke har købt medlemskab.
  Manglende betaling i henhold til aftalen
  Manglende overholdelse af centerets regler og forskrifter.
  Al doping
  Ungefitness kommer udenfor bemandingstid og uden forældre
  Dette gøres uden refusion af indbetalt kontingent

 • SSK Fitness har ikke ansvar for tab af medlemmers og gæsters værdigenstande (tyveri, skade) og er ikke ansvarlig for personskader eller skader i øvrigt.
 • Medlemmer skal selv rydde op efter sig, således at der er ryddet til næste medlem. Børn har ikke adgang til træningsarealerne uden særlig tilladelse.
 • Indbetalt kontingent for medlemskab tilbagebetales ikke
 • Kun indendørs sko må benyttes i træningslokalet og det er ikke tilladt at træne i bare tæer og bar overkrop.
 • Tag et håndklæde med rundt ved maskinerne, og tør sved af.
 • Medbring gerne en drikkedunk til vand.
 • Tobaksrygning indenfor er forbudt.
 • Håndvægte, måtter, bolde m.m. skal lægges på plads efter brug
 • Hvis noget er i stykker eller mangler, bedes dette skrevet på sedlen, der hænger på tavlen.
 • Lokalet vil blive videoovervåget, optagelsen er fortrolig og vil kun blive benyttet ved tyveri.
 • Mindre børn må ikke medbringes i lokalet af sikkerhedsårsager.
  Undtagen er børn i lift. Men vi henstiller til at det ikke genere de øvrige medlemmer.
 • Vi anbefaler at du tilmelder dig Facebook gruppe SSK Fitness medlemmer, for at holde dig opdateret.
 • En DIBS aftale kan sættes i bero under følgende omstændigheder, bemærk at den ikke kan stilles i bero med tilbagevirkende kraft