Covid-19 (Corona)

I SSK Fitness følger vi Sundhedsmyndighedernes anbefalinger og retter os naturligvis også efter myndighedernes krav

i forhold til indsatsen imod spredning af covid-19.

De nye anbefalinger og krav fra regeringen pr. 29. oktober 2020 har følgende betydning for dig, som er medlem i SSK Fitness:

Fra torsdag morgen i næste uge (d. 29/10) skal alle der ønsker at træne i SSK Fitness anlægge mundbind allerede ved

yderdøren ud mod boldbanerne - altså når man går ind i bygningen. Når man så har taget sin jakke m.m. af og er kommet

ind i centret - klar til at træne - må man tage sit mundbind af. Kravet om mundbind gælder nemlig ikke, under selve udførelsen

af sin sportsaktivitet. Når man er færdig med at træne, skal man igen anlægge mundbind, når man forlader Fitness centret

og først tage det af, når man er ude under åben himmel igen.

Vi er opmærksom på, at det kan virke omsonst, at man skal have mundbind på for at bevæge sig fra yderdøren og ind til Firness,

men det er et krav, som vi ikke kan ændre på.

De øvrige initiativer omkring max. antal, afstand, afspritning osv. fortsætter uændret. De er for en god ordens skyld sat ind nedenfor:

 • For at midske smitterisikoen skal vi holde 2 meters afstand til hinanden i SSK Fitness.
 • Derfor må der max være 10 personer i lokalet ad gangen. Kom tilbage senere, hvis der er for mange i lokalet
 • Sprit dine hænder grundigt ved ankomst til Fitness lokalet. Spritdispenser står ved indgangsdøren.
 • Sprit desuden altid maskinerne af efter brug, da det mindsker smitterisikoen.

 

Ordensreglement

Regler for medlemsskab af SSK Fitness

SSK Fitness er en del af den lokale idrætsforening Sønderris Sportsklub og
man bliver medlem af foreningen Sønderris Sportsklub ved sin indmeldelse.

 • Medlemskabet er personligt og kan ikke overdrages.
 • Medlemmet skal underrette SSK ved ændring af navn, adresse og telefonnummer.
 • Hvert medlem er selv ansvarlig for at deres helbredstilstand er sådan, at de uden risiko kan deltage i aktiviteter.
 • Det pålægges medlemmer og gæster at følge de anvisning om træningsmetoder og anvendelse af udstyr, som meddeles skriftligt eller mundtlig af fitness instruktører.
 • Såfremt et medlem misligholder denne medlemskabsaftale, har SSK Fitness ret til at ophæve medlemskabet:
  Som eksempel på misligholdelse kan nævnes

  Udlån af medlemskort eller dørbrik til andre
  Døråbning for personer der ikke har købt medlemskab.
  Manglende betaling i henhold til aftalen
  Manglende overholdelse af centerets regler og forskrifter.
  Al doping
  Ungefitness kommer udenfor bemandingstid og uden forældre
  Dette gøres uden refusion af indbetalt kontingent

 • SSK Fitness har ikke ansvar for tab af medlemmers og gæsters værdigenstande (tyveri, skade) og er ikke ansvarlig for personskader eller skader i øvrigt.
 • Medlemmer skal selv rydde op efter sig, således at der er ryddet til næste medlem. Børn har ikke adgang til træningsarealerne uden særlig tilladelse.
 • Indbetalt kontingent for medlemskab tilbagebetales ikke
 • Kun indendørs sko må benyttes i træningslokalet og det er ikke tilladt at træne i bare tæer og bar overkrop.
 • Tag et håndklæde med rundt ved maskinerne, og tør sved af.
 • Medbring gerne en drikkedunk til vand.
 • Tobaksrygning indenfor er forbudt.
 • Håndvægte, måtter, bolde m.m. skal lægges på plads efter brug
 • Hvis noget er i stykker eller mangler, bedes dette skrevet på sedlen, der hænger på tavlen.
 • Lokalet vil blive videoovervåget, optagelsen er fortrolig og vil kun blive benyttet ved tyveri.
 • Mindre børn må ikke medbringes i lokalet af sikkerhedsårsager.
  Undtagen er børn i lift. Men vi henstiller til at det ikke genere de øvrige medlemmer.
 • Vi anbefaler at du tilmelder dig Facebook gruppe SSK Fitness medlemmer, for at holde dig opdateret.
 • En DIBS aftale kan sættes i bero under følgende omstændigheder, bemærk at den ikke kan stilles i bero med tilbagevirkende kraft