Bliv instruktør eller hjælpetræner

PT. har vi ca. 150 frivillige hjælpere i SSK. Der er ikke lønnet personale i foreningen.
De frivillige hjælpere varetager mange forskellige opgaver af større og mindre grad. 

Derfor søger vi altid flere frivillige hjælpere, der vil med til at gøre Sønderris til et super godt sted at bo og være.

Om dig:

Er du fyldt 12 år? Kan du lide at lave gymnastik? Og kunne du oven i købet være interesseret i at undervise på fritidsbasis? Det kunne være springgymnastik, motionsgymnastik, rytmegymnastik, rytmiske dansehold, konkurrencehold, opvisningshold, aerobic, børnehold eller noget helt andet?

SSK Gymnastik tilbyder alle former for gymnastik, men vi mangler dig.

 

Hvad kan SSK tilbyde dig?

  • Instruktør/træner og hjælpetrænere, må få de kurser der er behov for ved DGI.
  • Alle får en pakketilbud i september/Oktober måned.
  • Der ydes omkostningsgodtgørelse.
  • Der tilbydes en træner/lederfest hvert år. (Den første weekend i marts)
  • Alle kommer til at indgå i et stort fællesskab i vores lokalområde og er med til at gøre en forskel for børn og voksne i Sønderris.

Fordele, som du får som Frivillig:

  •          Får meget – ved at yde lidt
  •          Have det sjovt i fællesskab med andre
  •          Udvidet og opbygget dit netværk
  •          Være rollemodel for børn og unge

Vi takker på forhånd for din hjælp :)

 

Så er det dig vi står og mangler, så tøv ikke med at skriv til os eller hiv endelig fat på en af os når du ser os. Vi glæder os til at møde dig.


Børneattest 

Lovgivningen kræver at foreninger indhenter børneattester ved nyansættelser af

instruktører og andre med lederansvar overfor børn og unge under 15 år. 

Loven omfatter personer, der via deres arbejdsopgaver har direkte kontakt med børn

under 15 år, eller færdes fast blandt børn under 15 år og derved har mulighed for at 

opnå direkte kontakt med disse.

Loven omfatter alle frivillige fra 15 år og derover. Vi har i SSK valgt at indhente børneattester af ALLE frivillige i klubben.

Børneattesten skal indhentes ved indtrædelse i klubben.

Bestyrelsen i SSK har besluttet at børneattesterne skal fornyes hvert år.

Børneattesten indhentes digitalt, der sendes en mail til den frivillige om, at

anmodning om samtykke fra rigspolitiet sendes til deres elektroniske postkasse.

OBS der skal gives samtykke inden 14 dage ellers bliver bestillingen afvist af

rigspolitiet.

Hvilket kræver at den frivillige har en digital postkasse, samt at de har accepteret at

modtage digital post fra det offentlige.

Hvis ikke vedkommende har en digital postkassse kan denne oprettes via Borger.dk,

hvilket kræver et NemId, som kan bestilles på følgende

link: https://www.nemid.nu/dk-da/ 

Hvis dette ikke bliver godkendt, kan man ikke blive frivillig i SSK.