GDPR i Sønderris Sportsklub

Sønderris Sportsklub’s dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling. Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Sønderris Sportsklub (SSK) er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

  • Kontaktperson: Formand Inge Hansen
  • Mail: ssk@soenderris.dk 

Vi har en fortegnelse over behandling af personoplysninger. Vi behandler personoplysninger ifm. børneattester for alle frivillige og udbetaling af løn.

Læs privatlivspolitik for Sønderris Sportsklub her

Billeder
Situationsbilleder kan offentliggøres uden samtykke i medfør af de gældende persondataretlige regler. Derimod kræver det samtykke at offentliggøre portrætbilleder, herunder holdbilleder, hvilket er baggrunden for, at vi nu fremadrettet indhenter samtykkeerklæring.

Portræt billeder
Vi indhenter samtykke til, at foreningen må offentliggøre portrætbilleder med henblik på at beskrive foreningslivet, herunder hold, stævner, arrangementer og events.
Tilbagekaldelse af samtykke kan foretages ved at kontakte formanden for Sønderris Sportsklub, Inge Hansen.

Samtykke indhentning - Elektronisk

Via vores IT-system (Sportsolution), kan den enkelte medlem få lavet en elektronisk samtykkeerklæringen. 
Login på https://booking.sport-solutions.dk/#/login/ med brugernavn og password, hvorefter du kan accepterer samtykken.

Under menupunktet "Profil" kan du se samtykken.
Hvis den ønskes tilbagekaldt, gør du det også her. Samt giver os besked via mail, da vi ikke automatisk får besked gennem systemet, tak.
Email: ssk@soenderris.dk.

 

På bestyrelsens vegne, Inge Hansen, formand

 

 

Bilag til manuel indsamling af samtykke

Bilag til manuel indsamling af samtykke

 

Udfyldelse af samtykkeerklæring enkelt person
Metode 1 (manuel)

  • Print dokumentet ud, udfyld manuelt og scan den ind og afsend elektronisk eller aflever i postkasse.

Metode2 (elektronisk) SMART (Thomas Larsen guide)

  1. Klik og åben erklæringen via pc
  2. Gem dokument ned på din pc
  3. Åben programmet Acrobat Reader
  4. Ude i højreside kan du vælge et menupunkt der hedder ”Udfyld og underskriv” (se billede)
  5. Udfyld nu felterne
  6. Tilsidst sætter du markøren på underskriftslinjen. Kik i øverste menu bjælke, der dukker en underskrift mulighed op. (se billeder)
  7. Gem dokumentet og send den afsted.