Masterplan for Sønderris

Masterplan for Sønderris.

Siden 2018 har lokalrådet i Sønderris presset på for at få bevilget penge til at få udarbejdet en overordnet masterplan for Sønderris.

I 2019 øremærkede byrådet 250.000 kroner til en udviklingsplan for Sønderris. Penge er givet på baggrund af opfordringer fra lokale kræfter og skal bruges til at udarbejde en plan, der kan tegne Sønderris’ fremtid.
For at sikre den bredest mulige forankring af den kommende plan, er der nedsat en styregruppe med både lokale repræsentanter og kommunale embedsmænd.

Styregruppen består således af : 

 • Tommy Noer (formand for lokalrådet)
 • Inge Hansen (formand for sportsklubben)
 • Maria Høj Pedersen (medlem af lokalrådet)
 • Erik Jespersen (direktør for Teknik & Miljø)
 • Peter Bagge (planchef)
 • Morten Harder (stadsarkitekt)
 • Astrid Moltke Jordt kommunens projektleder på planen.

På baggrund af tre spændende, men også forskelligartede oplæg fra konsulentfirmaer, har styregruppen netop besluttet, at det bliver konsulentvirksomheden CFBO, der får opgaven med at facilitere og skrive udviklingsplanen. CFBO har stor erfaring med strategisk byplanlægning og har stillet med et stærkt hold til at løse opgaven.

Workshop Processen skydes i gang med en workshop i januar 2020, hvor alle kan bidrage med ønsker. Sommer 2020 fremlægges et forslag til en plan, og her får alle igen mulighed for at kommentere på planen. Processen er endnu ikke fastlagt i alle detaljer, men der vil blive lagt stor vægt på inddragelse og dialog for at sikre forankring og ejerskab til planen.

Styregruppen har indledningsvist peget på en række temaer, som forventes behandlet i planen: 

 • Udviklingen af de lokale mødesteder og deres indbyrdes sammenhænge;
 • hallen/ skolen
 • Midtgård og lokalcenteret.  
 • Fremtidssikring af arealer til skole og fritidstilbud 
 • Sikring af en grøn struktur 
 • Sønderris’ sammenhæng med de omkringliggende bydele 
 • Infrastruktur
 • Fremtidens sammensætning af boligtyper

Din mulighed for indflydelse

 • Workshop
  Hold øje med invitationen og mød op på workshoppen, og kom med dine ønsker til fremtidens Sønderris. Har du spørgsmål til planen, er du velkommen til at kontakte projektleder Astrid Moltke Jordt på mail asjor@esbjergkommune.dk

Hvad er en strategisk udviklingsplan?

Strategiske udviklingsplaner er et værktøj, Esbjerg Kommune bruger, når der inden for et geografisk afgrænset område skal sættes ekstra fokus på den fysiske udvikling i samarbejde med borgerne. Planen er ikke bindende for borgerne efterfølgende, men intentionerne fra den strategiske udviklingsplan vil efterfølgende blive indarbejdet i kommuneplanen, eventuelle nye lokalplaner og mulige fremtidige investeringer. Udviklingsplanen er således mere et værktøj end en plan. Det er en proces, hvor både kommune og konsulenter bliver klogere på Sønderris gennem dialog med borgerne. I fællesskab lægges linjen for, hvordan bydelen skal udvikles i fremtiden.

22-01-2020. Gik du glip af workshoppen i går?

Så har du endnu en chance for at komme med dine ideer, forlag og bemærkninger til den strategiske udviklingsplan for Sønderris. På nedenstående link fra Esbjerg Kommune kan du komme med dine bemærkninger og læse lidt om den kommende plan. Der er mulighed for at kommentere på fem forskellige temaer – hvilke er vigtigst for dig?

 

esbjergkom.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html

 

Platformen er kun åben for kommentarer frem til d. 4. februar, så skynd dig ind og giv dit bidrag!