Generalforsamling

GENERALFORSAMLING

SSK indkalder til ordinær generalforsamling

Torsdag den 22. februar 2024 kl. 19.30 

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 4. Godkendelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Forslag budget
 7. Valg af bestyrelse og suppleant
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

Forslag til vedtægter, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde ved aflevering til formand Inge på Inge@sdu.dk senest 14 dage før.

På valg til bestyrelsen i 2024 er:

 • Inge Hansen (ønsker genvalg)
 • Anja Thestrup (ønsker genvalg)
 • Søren Finnerup (ønsker genvalg)

Den nuværende bestyrelse kan ses her: https://soenderris-sk.dk/klubben/om-ssk/bestyrelsen/

Forslag til dagsorden kan også sendes til SSK@soenderris.dk senest 14 dage før generalforsamling.