Tilmelding

Du kan købe medlemskab via Webshop eller ved personlig fremmøde i SSK medlemsservice. Se vores åbningstider her
Alle priser kan du se i Webshop, nogle sportsgrene har også priser under den enkelte idræt.

Medlemskab og billetter:
Det er vigtig at børnenes tilmelding bliver deres eget cpr-nr. og ikke forældrenes!  Ved køb af billetter til arrangementer, husk at tjekke at du har fået en kvittering for din betaling. Denne medbringes som indgangsbevis.

Lav 1 registrering pr. barn / voksen. Dvs. ved tilmelding af flere børn, gentages oprettelses proceduren. Det er vigtig at børnenes tilmelding bliver deres eget cpr-nr. og ikke forældrenes!   

Automatisk trækning hver måned via bank (DIBS)
Vi har medlemskaber til voksne, hvor det er muligt at betale pr. måned i stedet for at betale for en sæson på en gang.
Ved frameldelse af Automatisk betaling (DIBS-aftalen) er kunden indforstået med en udmeldelsesperiode på løbende måned.
DIBS = Automatisk indbetaling via Internettet.
Systemet ligner meget PBS, som du kender fra din bank. Hvor man f.eks. har et girokort man tilmelder til PBS, så de fremtidige opkrævninger foretages automatisk på det kontonummer man angiver.

Det er også PBS der står bag denne internet betalings metode, som anvendes af hjemmesider. Sønderris Sportsklub er godkendt af PBS til at foretage disse trækninger. Opkrævningerne fortages automatisk på den konto du har oplyst SSK. 

Refusion af af kontingent.
Vi betaler ikke kontingent retur, selvom der stoppes før tiden. Dette begrundes i at de totale omkostningerne ikke mindskes selvom et barn/voksen stopper.
Et kontant medlemskab kan ikke opsiges, men slutter automatisk når den periode udløber, som der er betalt for. Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte kontante medlemskaber.
Der ydes ikke refusion i forbindelse med aflysning af hold. Esbjerg Kommune kan altid afbooke SSK, det samme gælder ved sygdom hos instruktøren.
Ved DIBSaftale (Automatisk trækning på kundens konto, gælder kun for voksne) er der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af en af parterne. DIPS aftale kan opsiges 5 dage før den 1. i næste måned.

Fortrydelsesret
Ved køb over Internettet har du som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret. Hvis du imidlertid vælger en startdato, som ligger inden for 14 dage frafalder fortrydelsesretten ved startdatoen.

Regler
Hvis et medlem ved usportslig, dårlig eller ukammeratlig opførsel skønnes at skade foreningen, kan vedkommende idømmes karantæne i op til 1 år.

Beskadiger et medlem ved vold eller grov uagtsomhed nogle af foreningens ejendele, er vedkommende pligtig til at yde fuld erstatning.

Udmelding / stop medlemskab - læs mere her

Speciel afsnit for SSK-fodbold
Som medlem forpligter man sig til at holde sig orienteret om fodboldafdelingen via www.sskfodbold.dk
Idømmes klubben en bøde, hvor der samtidig udløses en karantæne på 2 spilledage eller mere til medlemmet, så fremsendes bødeudlægget til medlemmet som forpligter sig til at indfri dette. Dette gør sig også gældende hvis bødeudlægget skyldes dårlig og/eller usportslig optræden, det være sig over for dommer, medspillere, modspillere, træner/ledere og/eller tilskuere.

Læs mere om medlemskab her