Medlemsbetingelser

Som medlem, eller forældre til et medlem, hos SSK Fodbold er du forpligtet til at holde dig orienteret om fodboldafdelingen via hjemmesiden samt via de af holdlederne udstukne kanaler (SMS, email, Facebook mm.).

 

Medier

SSK fodbold gør opmærksom på at der kan anvendes medieoptagelser af alle medlemmer i fælles aktivitetsøjemed på fodboldafdelingens hjemmeside,samt i publikationer til promovering af klubbens arbejde.

 

Bøder

Idømmes klubben en bøde som følge af dårlig og/eller usportslig optræden, det være sig over for dommer, medspillere, modspillere, træner/ledere og/eller tilskuere, hvor der samtidig udløses en karantæne på 2 spilledage eller mere til medlemmet, så fremsendes bødeudlægget til medlemmet som forpligter sig til at indfri dette.