Ingen private hold i efterår 2022, da vi kører hold for Esbjerg Kommune

10 ugers livsstils opfølgningskursus

Bibehold den fornuftige & sunde livsstil – hold gejsten og fokus

En sund krop er en krop i balance. Der er rigtig mange ting der fungerer bedre hvis du får:

 • Nok vand
 • Mindre sukker
 • Måltider der alle har den rigtige sammensætning
 • Trænet
 • Sovet nok
 • Spist god naturligt mad

Vil du gerne arbejde videre med din livsstilsændring, opfriske nogle af emnerne fra dit tidligere holdt / din viden, så vil vi på dette livsstilshold dele inspiration, gode råd, opskrifter, træningsideer, tanker og udfordringer. Vi vil også komme ind omkring:

 • Mål
 • Vaner
 • Motivation
 • Selvindsigt/-erkendelse
 • Energi
 • Støtte og hjælp videre i din livsstilsændring
 • Let træning (ca. 30. min hver gang)
 • Hvordan går det - Er der noget som skal justeres

Tilbud: Vejning og kropsmåling

Forventning: Aktivdeltagende og interesse for livstilsændring

Tid: Tirsdag 17-18.30 i skyboksen 10 gange – fra den 26/4-14/6 + 9/8+16/8
Underviser: Anja
Pris: 

 • Pris kr. 500 for ikke medlemmer af sskfritræningsordning
 • Pris kr. 0, hvis du er medlem af ssk’s fritrænngsordning til kr. 149. (indtast rabatkode SSKfritræning)

Tilmelding og betaling via webshop
Maks 10 pladser