Økonomiservice

Økonomiservice varertager alt intern i SSK mht. 

  • Regningsbetaling
  • Bogføring
  • Regnskabsudarbejdelse
  • Fakturering til sponsorer
  • Refusion ifm. kursusafholdelse hos Esbjerg Kommune
  • Refusion af husleje
  • Søge medlemstilskud hos Esbjerg Kommune